Історія України. 7-9 клас

Із Куруківської угоди

Із Куруківської угоди


Найбільше і найсерйозніше непокоїли Річ Посполиту морські походи козаків, які вони робили всупереч забороні уряду, а також їх свавільства, які вони чинили в містах. Злочини ці зазнали належної кари від зброї коронного війська. ...Тим, які <…> уникнули страти і зберегли життя, <…> ми іменем його королівської милості ...оголошуємо прощення; усі вони <…> не мусять нести ніякої відповідальності з умовою, що вони виявлятимуть до начальників належну пошану і покору, не будуть утручатися в розпорядження судової та адміністративної влади і захоплювати доходи.
Ми вважаємо справедливим, щоб військо запорозьке <…> мало голову або старшого, за прикладом давніх років. <…> Тому на основі повноваження, даного від й.к.м. <…> пан воєвода сендомирський <…> затвердив старшим обраного козаками пана Михайла Дорошенка.
І надалі козаки повинні будуть коритися виключно тому старшому, якого самі вони оберуть, але який буде затверджений королем. <…>
Протягом 6 тижнів козаки мусять скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в кожному старостві. <…>
Для війська запорозького ми призначаємо платню на рік 60 000 злотих польських. <…> Крім того, бажаючи, щоб урядові особи ретельніше виконували свої обов’язки на службі <…>, ми призначаємо такі оклади для старшини: старшому над усім військом 500 злотих на рік, обозному 100 злотих, двом осавулам по 150 злотих, 6 полковим осавулам по 50 злотих, шести полковникам по 100 злотих, шістьдесяти сотникам по 50 злотих, судді військовому — 100 злотих.
Із числа 6000 козаків 1000 або більше, на розсуд коронного гетьмана і з відома їхнього старшого залежно від умов часу, мусять перебувати на Низу за порогами і там виконувати свою службу: подавати відомості про дії ворогів, не допускати їх до переправ і взагалі захищати ті місця. Решта, живучи по волостях, мусили йти в похід із наказу коронних гетьманів на допомогу регулярному війську або туди, куди треба буде, утримуючись у дорозі від утискання жителів. ...Козаки не повинні робити морських походів ні по Дніпру, ні по інших ріках, суміжних із територією Речі Посполитої. [Історія України в документах і матеріалах. — 1941. — Т. 3. — С. 62—64]

Запитання до документа
1) Укажіть рік укладення Куруківської угоди.
2) Які сторони її уклали?
3) Які події передували укладенню цієї угоди?
4) Проаналізуйте основні умови Куруківської угоди. Поміркуйте, наскільки вигідною була Куруківська угода для козаків і наскільки — для Речі Посполитої. Хто більше виграв від її укладення?
5) Дайте власну оцінку діяльності козацького гетьмана, що підписав Куруківську угоду.
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: