Історія України. 7-9 клас

Із польських хронік М. Бєльського та Б. Папроцького про страту Д. Вишневецього

Із польських хронік М. Бєльського та Б. Папроцького про страту Д. Вишневецього


...Вишневецький і Пясецький були окинуті в башти на гаки, вмуровані в стіни біля морської затоки по дорозі з Константинополя в Галату. Пясецький помер негайно, а Вишневецький, зачепившись ребром за гак, живу такому стані три дні, поки турки не вбили його з луків за те, що лаяв їхню віру (Хроніка М. Бєльського).
...Волохи взяли Пясецького зрадою разом із Вишневецьким і відправили в Туреччину, там замучили їх страшною смертю. У Цареграді над морською затокою, що тягнеться до Галати, були поставлені дві шибениці, одна над другою; на нижній були закріплені два розтопирені гаки (схожі на вили), а на верхній тільки гайка, до якої була прив’язана вірьовка. За допомогою вірьовки підняли Пясецького і швидко спустили з верхньої шибениці на нижню; він, падаючи, зачепився ребром за гак, залився кров’ю і помер, тому що повернувся головою вниз. Після нього подібне зробили з Вишневецьким, але той зачепився ребром і повернувся очима вверх, а потім жив ще три дні, поки невірний не застрелив його з лука, оскільки Вишневецький проклинав Магомета і його віру (Б. Папроцький). [Сергійчук Н. І. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI — середини XVII ст. — К., 1991.— С. 34]

Запитання до документа
1) Що вам відомо про життя та діяльність Д. Вишневецького? Яку роль він відіграв в історії козацтва? Дайте власну оцінку діяльності цієї людини.
2) Поміркуйте, чому Д. Вишневецького було піддано таким страшним тортурам.
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: