Історія України. 7-9 клас

З опису Запорозької Січі невідомим сучасником (1740 р.)

З опису Запорозької Січі невідомим сучасником (1740 р.)


При Запорозькій Січі завжди є військова старшина і кошовий отаман — 1, військовий суддя — 1, військовий писар — 1, військовий осавул — 1. При них є військові слуги: при кожному писарі писарчук — 1, при артилерії гармаш — 1, підосавул — 1, довбуш — 1.
Коли з їхнього складу старшин посилають у військові походи, тоді на їхнє місце вибирають від усього війська наказну старшину, яка і залишається на Січі. <...>
При Запорозькій Січі в згаданих козаків є будівлі; у побудованому замку — церква обряду грецької віри. У цьому замку куренів є 38, до них приписані всі запорозькі козаки, і при кожному курені мають визначених отаманів, тобто своїх командирів.
При Запорозькій Січі є майстри: слюсарі, ковалі, шевці, кравці, теслі й інші. Усі за їхньою козацькою манерою і за звичаєм виконують свої роботи завжди за гроші, без грошей вони нікому не повинні робити.
Їхнє військо за способом ведення життя поділяється на різні частини. Одні з них живуть у військових куренях. ...У тому курені готують свою їжу і для послуг своїх мають кухаря; таким чином, у кожному курені в них є один кухар, і допомагають йому курінні малі хлопці, які воду носять і казани обмивають, а кухар лише варить їсти для всіх козаків... Інші живуть у форштаті1 зі своїми господарствами і ведуть промисел: варять мед, пиво, брагу, там живуть і майстри, і шинкарі, і крамарі та інші.
...А інші живуть у зимівниках біля своїх коней і іншого товару, а інші займаються рибальством, скотарством, ловлять птицю, також багато з них мають пасіки, і кожен живе за рахунок свого промислу. [Хрестоматія з історії Української РСР // За ред. І. О. Гуржія. — К., 1959. — Т. 1. — С. 456—457]
1 Передове укріплення перед фортецею, передмістя.

Запитання до документа
1) Поясніть значення виділених слів. Дайте визначення поняття «Запорозька Січ».
2) Хто входив до складу військової старшини? Якими були обов’язки її членів?
3) Які обов’язки покладалися на наказну старшину?
4) Які ремесла були поширені в Запорозькій Січі?
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: