Українська мова. 8 клас

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 50грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Календарно-тематичний план з української мови
1
Урок 1. Мова — найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу. Культура усного й писемного мовлення.
1 1
Уроки 4—5. Синтаксис. Словосполучення. Будова й типи словосполучень за способами вираження головного слова. Види підрядного зв’язку між словами в словосполученнях. Складні випадки керування.
1 1
Урок 6. Речення. Його основні ознаки.
1 1
Урок 7. Порядок слів у реченні. Інверсія. Логічний наголос.
1 1
Урок 8. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення.
1 1
Урок 10. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Способи вираження підмета.
1 1
Урок 11. Простий і складений дієслівний присудок.
1 1
Урок 12. Узгодження присудка з підметом.
1 1
Урок 13. Тире між підметом і присудком.
1 1
Урок 16. Прикладка як різновид означення. Написання через дефіс непоширених прикладок. Прикладки, що беруться в лапки.
1 1
Урок 17. Види обставин (за значенням).
1 1
Урок 18. Порівняльний зворот.
1 1
Урок 26. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості за складним планом.
1 1
Урок 27. Безособові речення.
1 1
Урок 29. Неповні речення. Тире в неповних реченнях.
1 1
Урок 30. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис місцевості за власним спостереженням.
1 1
Урок 32. Речення з однорідними членами.
1 1
Урок 36. Однорідні та неоднорідні означення.
1 1
Уроки 38—39. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис пам’ятника Т. Г. Шевченку в Харкові.
1 1
Урок 40. Узагальнення й систематизація вивченого про однорідні члени речення.
1 1
Урок 43. Звертання поширені й непоширені. Розділові знаки при звертанні.
1 1
Урок 45. Вставні слова (словосполучення, речення), розділові знаки при них.
1 1
Урок 54—55. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (у тому числі й уточнювальні). Розділові знаки при відокремлених членах речення.
1 1
Урок 56. Відокремлені означення.
1 1
Урок 60. Відокремлені обставини.
1 1
Календарне планування з української мови
1
1 1
1 1
1 1
1 1
Календарно-тематичний план з української мови
1
Урок №2
1
Урок №3
1
Урок №5
1
Урок №6
1
Урок №8
1
Урок №9
1
Урок №10
1
Урок №11
1
Урок №12
1
Урок №13
1
Урок №15
1
Урок №21
1
Урок №22
1
Урок №23
1
Урок №24
1
Урок №25
1
Урок №27
1
Урок №28
1
Урок №31
1
Урок №33
1
Урок №34
1
Урок №36
1
Урок №42
1
Урок №43
1
Урок №44
1
Урок №45
1
Урок №46
1
Урок №47
1
Урок №48
1
Урок №49
1
Урок №50
1
Урок №52
1
Урок №53
1
Урок №54
1
Урок №56
1
Урок №57
1
Урок №58
1
Урок №59
1
Урок №61
1
Урок №62
1
Урок №66
1
Урок №67
1
Урок №68
1
Урок №70
1
Додаткові матеріали до навчально-моніторингового комплекту
2
Посібник для вчителя
1
Тема 1. Словосполучення і речення
1
Тема 2. Односкладне речення. Повні й неповні речення
1
Тема 3. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
1
Тема 4. Речення з відокремленими членами
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 50грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: