Математика. 10 клас

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
 • «Математика. Рівень стандарту. Частина 1. Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Зошит для оцінювання результатів навчання»

  Автори: Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна
  Т949012У

 • «Математика. Рівень стандарту. Частина 2. Геометрія. 10 клас. Зошит для оцінювання результатів навчання»

  Автор Л. Д. Кушнір

  Т949013У 

 • Математика. 10 клас. Рівень стандарту: контроль результатів навчання

  Автори: Є. П. Нелін, О. М. Роганін

  Т741014У 

 • Математика. 10 клас. Рівень стандарту. Розробки уроків до підручника Є. П. Неліна

  автор: Л. Д. Кушнір

  Т692036У

Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Контрольна робота № 1
1
Контрольна робота № 2
1
Контрольна робота № 3
1
Контрольна робота № 4
1
Відповіді
1
Контрольна робота № 1. Паралельність прямих і площин у просторі
1
Контрольна робота № 2. Перпендикулярність прямих і площин у просторі
1
Контрольна робота № 3. Координати і вектори
1
Контрольна робота № 4 (підсумкова)
1
Відповіді
1
Функції, їхні властивості та графіки
1
Тригонометричні функції
1
Похідна та її застосування
1
Повторення. Алгебра і початки аналізу
1
Паралельність прямих і площин у просторі
1
Перпендикулярність прямих і площин у просторі
1
Координати і вектори
1
Повторення. Геометрія
1
Відповіді
1
Алгебра та початки аналізу
Урок № 2. Числові функції та їх найпростіші властивості
2
Урок № 3. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій
1
Урок №4. Обернена функція
1
Урок № 6. Нерівності
1
Урок № 7. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь
1
Урок № 8. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості
1
Урок № 9. Функція y=x^n та її графік
1
Урок № 10. Застосування властивостей кореня n-го степеня до розв’язування ірраціональних рівнянь
1
Урок № 11. Розв’язування задач
1
Урок № 12. Степінь із раціональним показником та його властивості
1
Урок № 13. Степенева функція, її властивості та графік
1
Урок № 14. Підсумковий урок за темою «Функції, їхні властивості та графіки»
2
Урок № 16. Радіанне вимірювання кутів
1
Урок № 17. Тригонометричні функції кута й числового аргумента
1
Урок № 18. Розв’язування задач
1
Урок № 19. Властивості тригонометричних функцій
1
Урок № 20. Графіки функцій синуса, косинуса та їхні властивості
1
Урок № 21. Графіки функцій тангенса і котангенса та їх властивості
1
Урок № 22. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента
1
Урок № 23. Формули додавання
2
Урок № 24. Формули подвійного аргумента
2
Урок № 25. Формули зведення
1
Урок № 26. Формули суми й різниці однойменних тригонометричних функцій та формули перетворення добутку тригонометричних функцій на суму
3
Урок № 27. Обернені тригонометричні функції
1
Урок № 29. Розв’язування задач
1
Урок № 30. Розв’язування тригонометричних рівнянь, які зводяться до найпростіших
1
Урок № 31. Розв’язування задач
1
Урок № 32. Підсумковий урок за темою «Тригонометричні функції»
2
Урок № 34. Поняття границі функції в точці та неперервності функції
1
Урок № 35. Приріст аргумента і приріст функції. Задачі, які приводять до поняття похідної
1
Урок № 36. Поняття похідної, її механічний і геометричний зміст
1
Урок № 37. Правила обчислення похідних
1
Урок № 38. Розв’язування задач
1
Урок № 39. Похідні елементарних функцій
1
Урок № 40. Розв’язування задач
1
Урок № 41. Застосування похідної до дослідження проміжків зростання й спадання функцій
1
Урок № 42. Застосування похідної до дослідження екстремумів функцій
1
Урок № 44. Розв’язування задач
1
Урок № 45. Найбільше й найменше значення функції
1
Урок № 46. Підсумковий урок за темою «Похідна та її застосування»
2
Геометрія
Урок № 3. Розв’язування задач
1
Урок № 4. Методи розв’язування геометричних задач
1
Урок № 5. Найпростіші задачі на побудову перерізів многогранників (куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди)
1
Урок № 7. Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі
1
2
Урок №11. Розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини. Ознака паралельності площин
1
Урок № 13. Розв’язування задач
1
Урок № 14. Паралельне проєктування. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії
1
Урок № 15. Розв’язування задач
1
Урок № 16. Підсумковий урок за темою «Паралельність прямих і площин у просторі»
2
Урок №19. Розв’язування задач
1
Урок № 20. Перпендикулярність прямої та площини
1
Урок № 21. Розв’язування задач
1
Урок № 22. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри
1
2
3
2
Урок № 26. Двогранний кут. Кут між площинами
1
2
Урок № 28. Перпендикулярність площин
2
Урок № 29. Розв’язування задач
1
Урок № 30. Ортогональне проєктування
1
Урок № 31. Розв’язування задач
1
Урок № 32. Відстані між фігурами
1
Урок № 33. Підсумковий урок за темою «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»
2
Урок № 36. Відстань між точками в просторі. Координати середини відрізка
1
Урок № 37. Розв’язування задач
1
Урок № 38. Вектори в просторі
2
Урок № 39. Розв’язування задач
1
Урок № 40. Розв’язування задач
1
Урок № 42. Розв’язування задач
1
Урок № 43. Підсумковий урок за темою «Координати і вектори»
2
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: