Історія України. 7-9 клас

Визначення інвентарними правилами 1848 р. панщинної повинності селян Правобережної України

Визначення інвентарними правилами 1848 р. панщинної повинності селян Правобережної України


§ 2. За надані селянам земельні ділянки й інші угіддя вони повинні відробляти поміщику панщину кожний тиждень; тяглове сімейство — по три дні тяглових з урядкою і по одному дню жіночих; напівтяглове — по два дні піших і по одному дню жіночих.
Примітка. Працездатними вважати чоловіків від 17 до 55, жінок — від 16 до 50, якщо, між іншим, вони не мають особливих фізичних або розумових вад.
§ 13. Кожний робітник зобов’язаний відробляти за один день одне з таких завдань.
Із робочою худобою:
1. Зорати землі чорноземної, глинистої і суглинистої 1/4 десятини, піщаної — 1/3 десятини і багаторічного перелогу 1/6.
2. Зорати одним ралом свіжої оранки — 1/2 або давньої зарослої 1/3 десятини.
3. Заборонувати землі глинистої та суглинистої 1/2 десятини, піщаної і чорноземної — 1 десятину.
4. Перевезти на відстань до 25 верст в один кінець різного вантажу на одній коняці від 15 до 20 пудів, а на двох конях або на парі волів — від 25 до 35 пудів.
Без робочої худоби:
5. Засіяти хліб на 4 десятинах.
6. Вижати хліба озимого або ярого 1/2 десятини; викосити того або іншого хліба 1/3 десятини.
7. Зв’язати скошеного хліба при доброму врожаї з чверті десятини, а при поганому з 1/3 десятини, а в маєтках, де простір землі невідомий, зв’язати такого хліба 3 копи.
8. Змолотити озимого хліба, з 1 квітня до 1 жовтня, по 1 копі на день, а в інші пори року — по 2/3 копи, провіяти вимолочене збіжжя і зібрати солому.
9. Змолотити ярого хліба, з 1 квітня по 1 жовтня, по 1 1/2 копи на день, а в інші пори року — по 1 копі, провіяти змолочене збіжжя і зібрати солому.
10. Скосити сіна на перелогах 1/2 десятини і на луках та на низинах із купинами — 1/3 десятини.
11. Зібрати сіна і скласти в копиці на гарних луках з 1/3 десятини, а на поганих — з 1/2 десятини.
12. Розкидати гній на десятину.
13. Нарубати 1/4 кубічних сажені триполінних дров.
14. Напрясти пряжі 5 пасм у 30 ниток, довжиною у 2 1/2 аршина.
15. Виробити селянського полотна, 50-аршинну штуку, за стільки днів, якої ширини буде полотно.
Примітка. Кожний робочий день вважати від сходу до заходу сонця, а з 15 травня до 15 серпня — із 5 годин ранку до заходу сонця. [Хрестоматія з історії Української РСР // За ред. І. О. Гуржія. — К., 1959. — Т. 1. — С. 626—627]

Запитання до документа
1) Які повинності мали відробляти селяни?
2) Як наведене джерело відображає становище українського селянства в першій половині ХІХ ст.?
3) Проаналізуйте стан сільського господарства в першій половині ХІХ ст. Поміркуйте, чому в цей час відбувається занепад феодально-кріпосницької системи господарювання.
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: